Přístav na Baťově kanále prošel rekonstrukcí

Revitalizace se týká veřejných prostor přístavu Veselí nad Moravou. Cílem architektů je propojení a aktivace volnočasové stezky vedoucí z centra města směrem ke koridoru Baťova kanálu. 

Návrh rekonstrukce na tuto revitalizaci reaguje a během čtyř fází proměňuje stávající hmotu v objekt, který se v přízemí otevírá všemi směry a souvisle tak komunikuje s okolním exteriérem a jedinečnou krajinou v blízkosti plavebního kanálu. Změnou prochází i jeho funkčnost, a přestože si zachovává svou typologii, objekt je rozdělen na celkem čtyři úrovně prominence, od soukromých akcí až po výdejní okénko sloužící projíždějícím cyklistům. Celková hmota je do prostoru osazena tak, aby její členění co nejlépe odpovídalo okolnímu měřítku a budova se nedostávala do konfliktu se svým okolím. Po revitalizaci přístav pojme až trojnásobek plavidel, což zvýšilo kapacitu na 35 lodí. Výjimečný je také tím, že jako první přístav na Baťově kanále bude disponovat tankováním pohonných hmot.

Estetika budovy si zakládá na klenutých otvorech v přízemí, které jednak posilují tektoniku budovy samotné, ale zároveň nabízejí intimní zákoutí spojená s velkolepými výhledy do exteriéru. Zhmotnění pak kombinuje organicky zbarvený zemitý povrch nosné základny přízemí s lehkou dřevěnou konstrukcí patra. Střecha je navržena jako pochozí a doplňuje portfolio prostor, které provoz nabízí. Střechu po okraji lemují organicky tvarované  záhony, které slouží k zadržování dešťové vody, v létě ochlazují střešní prostor a dotvářejí estetiku terasy.

Autor: Šimon Švirák
Vizualizace: KOGAA
Architekt: KOGAA