Otevřít v Google mapách

 

 

Bistro NO.2

Pavilon s občerstvením slouží jako zázemí parku ve spodní části pražského Výstaviště. Bistro NO.2 je součástí nově obnovené cesty směřující do parku Stromovka, jehož návštěvníkům se chce areál Výstaviště více otevřít. Hlavním rysem modulárního pavilonu je variabilní opláštění ze sklolaminátu. Pavilon se skládá z prostoru výčepu otočeného směrem do Stromovky a bistra orientovaného k Výstavišti. Uprostřed objektu se nachází zázemí pro personál a veřejné wc. Stavba je založena lehce nad úrovní terénu na betonových patkách, tak aby došlo k co nejmenšímu narušení terénu a kořenového systému stromů. Konstrukce pavilonu je modulární, prefabrikovaná z ocelových dílů, do níž je vložena zaizolovaná dřevostavba s velkorysým prosklením. Pavilon je opláštěn průsvitnými sklolaminátovými panely.

Výrazná jantarová barva panelů tvoří kontrast k šedým odstínům všech konstrukcí, stěn a vybavení pavilonu. Posuvně otočné panely fungují jako skládací skořepina, do kterého je možné celý pavilon uzavřít. Variabilita pláště umožňuje různou míru využití a otevřenosti pavilonu vůči okolí za různých povětrnostních a světelných podmínek.Součástí návrhu bylo také řešení přilehlého okolí. Návrhem brány ve stávajícím oplocení areálu a navazujících zpevněných ploch byla obnovena významná osa Stromovka – Výstaviště, ke které se pavilon přimyká a stává se tak svorníkem dodnes oddělených parků.

 

Architekt: Papundekl architekti
Foto: Alex Shoot Buildings