Otevřít v Google mapách

 

Čerpací stanice GAS Matúškovo

Návrh benzinové čerpací stanice vychází z celkového konceptu sítě benzinových stanic na Slovensku od ateliéru SAD. Čerpací stanice GAS se odlišuje od současného obecně přijímaného vzhledu těchto staveb a byla zpracovávána univerzálně tak, aby si benzínka zachovala charakteristický vzhled od jedno stojanové až po velikou dálniční. Benzinová pumpa v Matúškově je dvou stojanová s malým kioskem.

Prostor okolo stojanů s pohonnými hmotami je zastřešen zakřivenou plochou nesou třemi sloupy. Tři „houby“ poskytují průchod suchou nohou až do kiosku. Na jednotlivých houbách nejsou pro zachování vizuálního zážitku přítomny žádné rušivé prvky. Místo okapů voda stéká do dešťových vpustí vedených středem každého sloupu. Ve sloupech jsou ukryty také další nezbytné technologie jako odvětrávání a svítidla.

 

Architekt: SAD
Foto: Tomáš Souček