581A0054-min

Výstava polárního badatele Jana Welzla

Co Jan Welzl za svůj život probádal a co jej během jeho cest inspirovalo? To a ještě mnohem víc, včetně polárníkova životního příběhu, nabízí k nahlédnutí výstava Jan Eskymo Welz.

581A0102-Edit-min
581A0238-Edit-min

Nahlédnutí do příběhu polárního badatele

Koncepce této nové výstavy se opírá o myšlenku představení zábřežského rodáka Jana Welzla jako mnohovrstevnaté osobnosti: životního příběhu cestovatele vsazeného do širších souvislostí, a to jak historických, tak sociokulturních. Samotná výstava je pojata na základě interpretace člověka Jana Welzla v různých etapách jeho života. Na základě vytvoření šesti klíčových oblastí Welzlova života je návštěvník seznámen s příběhem polárního badatele. Smyslem výstavy je nechat návštěvníka pomyslně proniknout do světa této svérázné osobnosti.

581A0118-min
581A0328-Edit-min

Podkroví jako podobenství tajemného světa

Nová expozice je umístěna v podkrovních prostorách budovy. Podkroví jako tajemné a skryté místo je paralelou vzrušujícího a neznámého světa dálného severu. Tento svět je postaven do úmyslného kontrastu s dobře známým a bezpečným světem střední Evropy, který se nachází v prostředí výstavních sálů piana nobile měšťanského domu. Vzniká tak nový výstavní prostor, který rozšiřuje kapacitu muzea a nezasahuje do stávajících expozičních souborů.

581A0166-Edit-min

Autor: Šimon Švirák
Architekt: Rusina Frei
Foto: Radek Brunecký