Hodslavský kostel

Hodslavský kostel byl postaven v roce 1813 pro jeden ze tří nejstarších evangelických sborů na Moravě. Potřeba provést stavební úpravy spolu se zásadní proměnou chodu evangelické církve přinesla záměr začlenit nové požadavky farního sboru spolu se současným přístupem k památkové péči o duchovní stavby. Změna tvaru pódia v prostorách presbytáře a odstranění pastorační lavice umožňují všestranné využití prostoru pro všechny církevní a kulturní akce, které jsou dnes nedílnou součástí života farnosti. Oltářní stůl a kříž byly sejmuty a nahrazeny novým pohyblivým stolem Páně. U vchodu jsou navrženy prostory pro náboženské a společenské aktivity.

Návrh zdůrazňuje tektoniku kostela a odstraňuje překrytí nevhodnými barvami a materiály. Sjednocuje prostor díky výmalbě a podlaze z masivního dřeva a pískovce. Stávající symboly a detaily jsou pečlivě restaurovány. Přehlednost prostoru je podtržena pomocí nové koncepce osvětlení. Písmo veršů v prvním poli klenby je zkulturněné. Navazuje se na technické řešení odvodu vlhkosti, vytápění kostela a připojených prostor v exteriéru.

 

Architekt: Objektor
Foto: BoysPlayNice
Zdroj: LINKA