OFF FENCE na Benátském bienále architektury 2021

How will we play together?

Tereza Kučerová a Matěj Hájek se na pozvání hlavního kurátora Hashima Sarkise poprvé účastnili Bienále architektury v Benátkách a jako jediní reprezentovali Českou republiku. Prestižní přehlídka současné architektury měla téma How will we live together?  Jejich OFF FENCE instalaci představili v sekci How will we play together? Benátské Bienále jsou již více než století jednou z nejprestižnějších kulturních institucí na světě. Od svého založení představují nejnovější umělecké trendy a pořádají se v nich mezinárodní přehlídky současného umění.

 

Zeď rozdělující společnost

Plot je symbolem odloučení. V průběhu dějin rozdělovaly společnost různé formy zdí, ať už fyzicky, geograficky, kulturně nebo sociálně. Abychom si mohli klást otázku Jak budeme žít společně, musíme nejprve pochopit, co nás odděluje. Co nás odděluje od toho, o co usilujeme. Instalace OFF FENCE svým radikálním umístěním přetíná stávající štěrkovou cestu a je manifestací fenoménu separace.

Jak překonat překážky?

“Volíme konfrontační notu. Přetínáme cestu. Měníme překážku v impuls. V impuls proměny,” říká jeden z autorů, sochař Matěj Hájek. Návštěvníci Bienále se setkávají s překážkou ve formě dřevěného plotu. Pokud chtějí pokračovat v cestě, musí situaci vyřešit. Mohou se rozhodnout, že v cestě pokračovat nebudou, překážku obejít nebo instalací projít. Tento fyzický akt v autory formulovaném kontextu nabývá symbolického významu: umožňuje vstoupit do překážky, a tím i do problému. Tereza Kučerová dodává: “Ve městech není dost příležitosti pro svobodný pohyb dětí. Hřiště jsou často navrhována jako jediná místa pro hru. Symbolem tohoto nedostatku je pro nás plot ohraničující dětská hřiště. Ten separuje děti od zbytku městského prostředí. Ve městech navržených s ohledem na potřeby dětí ploty nejsou potřeba.”

Konstrukce OFF FENCE

Boční stěny stavby jsou vyrobeny z modřínových profilů vzájemně propojených mezi sebou. Instalaci tvoří čtyři “ploty”, které se postupně odklání od vertikální osy.  Šikmé platformy, které vyplňují prostor mezi plotym jsou tvořeny pomocí modřínových hranolů a opláštěny překližkou opatřenou barevným protiskluzovým nátěrem. Přístup do instalace je možný po šikmých platformách a z bočních stran po ocelových žebřících.

autor: Šimon Švirák
architekt: SKULL, MOLO
foto: BoysPlayNice
zdroj: LINKA