Komunitní centrum

Množství starých zanedbaných budov v centru Židlochovic, kde se mimo jiné nacházel také pneuservis, se proměnilo v moderní komunitní centrum. Díky zdařilé rekonstrukci pod vedením architekta Pavla Jury vznikl soubor multifunkčních budov v nadčasovém provedení.

Řešení vychází z vazby na starou radnici propojenou spojovacím krčkem s novým objektem. Objekt je rozšířením administrativních prostor radnice a jsou zde klubovny a kanceláře. Spolu s další stavbou tvoří dvojici definující jeden ze vstupů do areálu. Stodola tvoří zahradní sál propojující dvůr s ovocným sadem. Celý projekt je fascinující v tom, že vychází z původní zástavby, která je pečlivě omlazena tak, že ji nechybí krása původní doby, kdy budovy vznikly. I nová zástavba je natolik citlivá, že působí zcela přirozeně, stejně volná prostranství s posezením a zelení.

 

architekt: Pavel Jura, Pavel Steuer
foto: Jiří Ernest