Kostel v čistším a modernějším kabátě

Hodslavský kostel byl vznikl roku 1813 pro jeden ze tří nejstarších evangelických farních sborů na Moravě. Nezbytné stavební úpravy spolu s proměnou života v evangelické církvi přišly s projektem sjednocujícím nové potřeby farního sboru společně se současným přístupem k péči o sakrální stavby. Návrh vyzdvihuje vnitřní výstavbu kostela, odhmotňuje prostor od rušivých vrstev.

Odstraněny byly vrstvy nehodících se barevností a materiálů a byly nahrazeny jednotnou výmalbou v bílo-šedých odstínech a podlahou z masivního dřeva a pískovce. Klidný podklad umožní vyniknout stávajícím symbolům a detailům, které byly s péčí obnoveny – od kvalitního dubového mobiliáře z 50. let po drobné fresky či vitráže. Čitelnost prostoru je zdůrazněna novým pojetím osvětlení. Místy ukazuje kamenné zdivo a kamenná ostění vstupů. Nově navržené elementy mají současný detail, ale materiálově navazují na odkaz vybavení kostela. Typografie verše v prvním poli klenby také prošla úpravou.

Proměnou prošlo i prostorové uspořádání kostela. Nový tvar pódia v prostoru pro kněží a odstranění lavice pro faráře umožňují víceúčelové užití prostoru pro všechny kulturní aktivity, které jsou spjaté s dnešním životem farního sboru. Oltářní stůl i s křížem byl vyjmut a nahrazen novým stolem Páně. Akcentuje tak charakteristickou vitráž v čele kostela. Za vstupní předsíní je umístěno zázemí pro církevní i společenské aktivity. Varhany na musely být kvůli špatnému technickému stavu odstraněny, na jejich místě ale vzniká mobiliář sloužící ke studiu a archivaci fragmentů kostela i dokumentů z obce, nahrazující ztracenou hodslavskou kroniku.

Autor: Šimon Švirák
Architekt: OBJEKTOR
Foto: BoysPlayNice
Zdroj: LINKA