Otevřít v Google mapách

 

 

KOTELNA

Hromady sutě a popela, jimiž objekt bývalé kotelny byl, prošly osobitou přeměnou na multifunkční prostor pro firemní a společenské události. Kotelna má ambici stát se srdcem budoucí umělecké a kulturní čtvrti v symbióze s tradičním řemeslem a technologickými inovacemi a jedinečným způsobem zachovat průmyslovou fázi rozvoje města, která významně ovlivnila historický kontext místa. Jedná se o jeden z projektů regenerace rozsáhlého průmyslového areálu ŠROUBÁRNY, který dal lidem práci a místo k životu a stal se nositelem téměř 150 let starého řemeslného know-how ve výrobě šroubů a drátů.

Mezi Uhelným mlýnem a Kotelnou vznikla pěší ulice, vedoucí od páteřní areálové komunikace směrem k Vltavě. Snahou bylo objekt zachovat a očistit od nevhodných stavebních úprav z minulých let a vrátit mu jeho původní industriální podobu tak, aby i po rekonstrukci byla čitelná původní funkce objektu. Cihlové konstrukce pláště byly nahrazeny původními cihlami. Multifunkční hala je umístěna v jižní části Kotelny, severní část je připravena stát se plnohodnotnou restaurací. Suterén poskytuje další zázemí s možností nahlédnout do útrob kouřovodů, ale i do samotného komína, na který v roce 1921 přistavili vodojem.

 

Architekt: Atelier Hoffman
Foto: BoysPlayNice
Zdroj: LINKA