Otevřít v Google mapách

 

Křesťanské komunitní centrum Církve bratrské

Důležitým prvkem Křesťanského komunitního centra v Kladně jsou vedle duchovních programů také volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé a péče o potřebné. Pro tyto účely nebyla vhodná původní budova bez přístupu do zahrady a s řadou provozních omezení. Pro nové centrum bylo třeba najít vhodné místo a vytvořit provozní zázemí modlitebny, které by zahrnovalo také učebny, malou kavárnu, kancelář a zahradu, a podpořit tak širší komunitní aktivity a umožnit jejich další rozvoj.

Nová budova je pojata jako zahradní pavilon se zákoutími a pergolami, umístěný uprostřed areálu. Solitér zaujímá skromnou polohu vůči okolní zástavbě. Dopadající světlo zaplňuje prostor, protíná jeho atmosféru. Evokuje pocit vznešenosti, očekávání, zamyšlení, pokory. Podobně silný je prožitek tmy, který otevírá cestu ostatním smyslům a obrací vnímání dovnitř. Prožitek světla a tmy je přirozeným východiskem celého konceptu. Stíny, napětí mezi světlem a tmou, graficky podtrhují linie prostoru, symfonii protikladů. Kladení cihel v sále symbolizuje pulzaci života – k pomyslnému středu, ke kříži, se cihly shlukují, opačným směrem řídnou, sublimují.

 

Architekt: QARTA
Foto: BoysPlayNice
Zdroj: LINKA