Lávka přes řeku Poprad

Lávka Sulín na Slovensko-polském pohraničí tvoří pomyslný hraniční přechod mezi oběma zeměmi. Architekti z ateliéru zerozero navrhli 127,5 metru dlouhou konstrukci skládající se ze dvou základních prvků, které ze strany tvoří oblouky a shora úsečku. Toto konstrukční řešení vyplynulo z potřeby přemostit řeku Poprad a její záplavové území na pravém břehu.

Koncept z roku 2007, jenž byl realizován v roce 2015 je založen na kontrastu. Dříve byly mosty stavěny z kamene, dnes je stavebním kamenem pohledový železobeton.

 

Architekt: zerozero
Foto: Jaro Vaľko