architektura-vetrnik-kindergarten-filip-slapal-01

Předškolní vzdělávání na nové úrovni

Mateřská školka Větrník v Říčanech

Zadáním města bylo navrhnout novostavbu školky se sportovním zaměřením a objekt tělocvičny. Školka je plánována v rámci nového rozvoje území Říčany-Větrník. Studio Architekti navrhli trojici objektů a vzájemně je propojili – školku, tělocvičnu, zahradu.

Nejprve jsme přemýšleli o dítěti jakožto fenoménu – co vše tvoří dětství? Nejen rodina, zážitky na hřišti, jsou to i objekty, které navštěvuje, instituce, které jej vměstnávají do Systému. 

Studio Architekti

architektura-vetrnik-kindergarten-filip-slapal-15

Děti samotné byly při realizaci projektu zásadní – jejich hry, pohyb, vidění, měřítko. Dětská živelnost, neuspořádanost, nepředvídatelnost, čistota, zvídavost, optimismus a nezatíženost hořkostmi života. Hmota byla rozdělena na několik částí. Kostka, v které je zázemí, kanceláře, vstupy, vše nutné pro praktické fungování. Na to se pak napojují jednotlivé třídy, které už nejsou obdélníkové a navazují na zahradu. 

Jsou to volně tvarované světy na hraní. Pagody tvoří siluetu domu a zevnitř skrýš, indiánské tee-pee, prostor, kam dopadá světlo z trojúhelníkových oken, přiznané dřevěné konstrukce jako větve stromu. 

architektura-vetrnik-kindergarten-filip-slapal-23

Autor: Šimon Švirák
Studio: Architektura
Foto: Filip Šlapal
Zdroj: Linka