Otevřít v Google mapách

 

Městská hala

Městská hala v Modřicích má potenciál stát se i komunitním centrem. Architektura domu vyjadřuje solidnost, vážnost a vzbuzuje klid. To vše od takového domu očekává i veřejnost. Stavba je proto navržena jako klidný dům pevně stojící na zemi. Velký objem haly je rozptýlen členěním do tří stejných hmot. Toto členění odpovídá vnitřnímu provozu – velká hala obsahuje velké hřiště, které lze rozdělit na tři hřiště nohejbalová/volejbalová.
 
Fasádu nových částí domu tvoří omítka profilovaná do horizontálních říms průřezu pravoúhlého trojúhelníku. Toto členění dodá velkým plochám detail a lidské měřítko. Střecha městské haly je plechová, tónovaná v barvě omítky.
 
Interiér haly je navržen tak, aby měl každý návštěvník prostorový zážitek a v objektu se orientoval intuitivně. Průhledy do hlavní sportovní haly z foyer vedou diváky na tribunu. Cestou na tribunu příchozí míjejí prosklenou stěnu oddělující tribunu a posilovnu. Posilující jsou vlastně aktéry obrysového divadla pro příchozí a naopak. Suterén zabírají z velké časti šatny a bazén, který je díky svažitosti pozemku přirozeně prosvětlen  Okna do bazénu jsou na úrovni terénu, parapet čelního okna tvoří nízké široké stupně, které slouží jako místo pro odpočinek nebo místo pro posezení dětí při výuce plavaní. Součástí bazénu je i relaxační whirlpool.

 

Architekt: Bod architekti
Foto: Tomáš Slavík