Minipivovar

Minipivovar Most se nachází na okraji Mostu v severozápadních Čechách. Stavba s minimalistickým rázem je postavena na obdélníkovém půdorysu v ulici Pod Koňským vrchem. Složitost města i relativně komplikovaný pozemek vedly naopak k jednoduchému řešení finálního tvaru. Na jednom konci budova otvírá průhled do interiéru restaurace a na druhém konci stavby je umožňuje pohled do technologického zázemí, varny piva. Mezi těmito průhledy je fasáda vyplněna režným cihelným zdivem.

Interiér pivovaru je také navržen velmi jednoduše. Stěny jsou vesměs ponechány v surovém, vyzděném stavu, přetřené pouze bílou výmalbou. V některých místech cihlu doplňuje keramický obklad. Hlavní veřejný prostor objektu – restaurace – je kombinací zdiva z cihel, dřevěného nábytku s kovovými detaily, ocelových prvků a betonové broušené podlahy.

 

Architekt: ADR
Foto: BoysPlayNice
Zdroj: LINKA