Otevřít v Google mapách

 

Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Projekt se zabývá úpravou městského parku a části nábřeží řeky Loučné v bezprostřední blízkosti historického centra Litomyšli ve východních Čechách. Hodnotným prvkem území byl přírodní ráz nábřeží a klidná malebná přilehlá ulice. Na druhou stranu se místo potýkalo s řadou problémů: plocha bývalých městských sadů byla od Pleskotovy promenády oddělena zdí a četné další překážky a ploty znemožňovaly volný pohyb podél řeky. Absence chodníků vedla ke střetům chodců s auty a jízdními koly a části území nebyly propojeny.

Návrh stojí na koncepci obnovy a propojení čtyř různých městských prostorů – nábřeží, břehů řeky, parku a ulice – do jednoho funkčního celku. Velký důraz architekti dbali na zachování a posílení přirozených kvalit místa, zejména pak přírodního charakteru břehů řeky Loučné. Nábřeží je pojato jako městská promenáda pod stromy, určená pro odpočinek, setkávání a hry, herní prvky navazují na poválečnou  tradici umělecky ztvárněných hřišť v Československu. Nábřeží je lemováno nízkou zídkou z probarvovaného betonu, vytvářející hranici mezi městem a zeleným pásem řeky. Zídka slouží nejen jako vymezení hřiště, ale i jako sezení a další herní prvek.

Břeh zachovává svou divokost a je zpřístupněn pouze na vybraných místech lehkými moly z pororoštů a vyhlídkou umístěnou v úrovni korun stromů nad objektem vodárny. Řeka je přemostěna visutou pěší lávkou. Další přechod přes řeku tvoří brod z žulových balvanů, který je součástí chodníčku vedoucího z nábřeží na pobytovou louku na druhém břehu.

 

Architekt: Rusina Frei
Foto: Tomáš Souček, Jan Slavík