Nová náves

Velké neurčité plochy, sloužící buď pro parkování nebo pouze zarostlé travou, nedávaly návsi v Prostřední Bečvě žádný charakter. Do prostoru také nebyl vůbec zapojen fenomén vody – řeky Bečvy. Byla skrytá za neproniknutelným houštím náletových dřevin. Také blízká plocha před sokolovnou s chaotickým parkováním automobilů působila příliš provizorním dojmem.

Nová náves v Prostřední Bečvě od studia Henkai má podpořit vznik fungujícího charismatického  a soudobého středu správné valašské dědiny. První etapou přestavby byl nový objekt a úprava plochy u sokolovny. Dřevěná stavba v sobě sdružuje krytou terasu bufetu a pódium pro vesnické koncerty. Další etapou byla nová náves, vytvářející lépe formulované, rozpoznatelné a charakteristické centrum valašské obce. Pevný povrch, vydlážděný místním pískovcem, je doplněn alejí stromů vymezující ulici.

 

Architekt: Henkai
Foto: Henkai