Památník Jana Palacha

Rodinný dům Jana Palacha ve Všetatech se díky MCA ateliéru proměnil na památník skládající se z pavilonu historické expozice, kontemplační zahrady a výtvarného objektu. Památník je formován spíše v abstraktním směru, jelikož původní dům byl zcela přestavěn a nebyly dochovány žádné autentické prvky.

Památník symbolizuje situaci, kdy hrana s výzvou zasáhne do poklidného života země. Dbá na zdůraznění činu jednotlivce a ukazuje platnost Palachova činu i v dnešním světě.

 

Architekt: MCA ateliér
Foto: Ester Havlová