Parkovací dům

Dvoupatrová železobetonová stavba s pojezdnou střechou umožňuje parkování až 200 aut ve třech úrovních. Při pohledu shora parkovací dům v Dolních Břežanech připomíná trojúhelník s jednou prohnutou stranou. Na severní fasádu architekt Zdeněk Fránek použil silniční svodidla, která plní zároveň funkci větrání. Svodidla jsou ohnuta do poloměru fasády a tvoří tak zatáčky. Ostatní strany fasády disponují malými provětrávajícími otvory rozmanitých paternů, jimiž budou prorůstat popínavé rostliny. Jejich úkolem je zabránit oslňování rodinných domků v těsném okolí parkovacího domu před reflektory automobilů v nočních hodinách.

LED osvětlení umístěné na svodidlech severní fasády odkazuje na dlouhou expozici průjezdu aut. Jezírko před parkovacím domem sbírá dešťové vody a pomáhá tak retenci k užitkovému nakládání s vodou. Tři stříšky v nejvyšší úrovni objektu jsou pokryté vegetací. Celý objekt se v budoucnu utopí v zeleni.

 

Architekt: Zdeněk Fránek
Foto: Petr Polák
Zdroj: LINKA