Otevřít v Google mapách

 

 

Pietní místo Kunčí

Revitalizace bývalého evangelického hřbitova a jeho nejbližšího okolí. Hřbitov se nachází necelý kilometr od centra obce, byl založen v roce 1786 a je tak typickým představitelem evangelických hřbitovů. Cílem obnovy je zkultivovat pietní území, přístupovou cestu a vytvořit důstojné místo k zastavení, odpočinku a zamyšlení. Návrh koncepce revitalizace pracuje s myšlenkou zachycení procesu zániku, aniž by měl ambici doslova obnovit původní uspořádání hřbitova nebo naopak zahladit pozůstatky hrobů. Od posledního pohřbu uplynulo již více než šedesát let, místo chátralo a jednotlivé náhrobní kameny se ztrácely pod nánosem vegetace. Krádeže v minulých letech zapříčinily ztrátu vstupní brány i některých náhrobků. Přes svoji neudržovanost, anebo možná právě pro ni, si místo zachovalo neskonalý půvab.

Obnova začíná přístupovou cestou s alejí ovocných stromů od silnice spojující obce Kunčí a Orel. Upraveno je také vstupní předpolí s odpočinkovým místem. Vlastní revitalizace hřbitova je založena na propojení torzálního charakteru původních prvků s návratem důležitých atributů (hřbitovní brána, ústřední symbol kalicha) ztvárněných v současné podobě. Podstatnou součástí návrhu je specifický přístup k vegetaci – její kultivaci, obnově a údržbě.

 

Architekt: Med Pavlík architekti
Fotografie: Tomáš Kubelka, carokraj.cz