plovoucí lázně - náhled

Plovoucí lázně na náplavce od Petra Jandy

Koupání v plovoucím bazénu

K jedním z dlouhodobě zakořeněných prvků živého nábřeží patří plovoucí veřejné lázně. Budou spojením společensko-kulturní funkce s funkcí sportovní a rekreační. Rozmazávají rozdílnost a budou ve společnosti sloužit všem. Návrh je zosobněním péče o tělo i ducha, slunění se, života ve městě a velebí koupání. Bourá ledy, narušuje osobní bubliny a společenské předsudky. Je zábleskem budoucnosti a zároveň časoprostorovým průnikem do minulosti.

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 35
cameraFNumber (float): 2.5
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 1000
cameraFocalLength (float): 18.6954
cameraFov (float): 86.2131
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 28160.8
cameraTransform (m44f): [{-0.57928, -0.814656, 0.0277481, 2866.63}, {-0.815129, 0.578945, -0.0197197, -1351.52}, {-1.56462e-007, -0.0340421, -0.99942, -46.0083}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 3599, 3599]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3599, 3599]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
vrayInfo/camera (string): "KAMERA HLAVNI"
vrayInfo/computername (string): "a01"
vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:14,Family:6,Stepping:4,Cache:0"
vrayInfo/date (string): "4.12.2017"
vrayInfo/filename (string): "Janda_bazen_06.max"
vrayInfo/frame (string): "00000"
vrayInfo/h (string): "0"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/numPasses (string): "0"
vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00"
vrayInfo/os (string): "Win7"
vrayInfo/primitives (string): "0"
vrayInfo/ram (string): "110560MB"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h  0m  0.0s"
vrayInfo/time (string): "23:04:44"
vrayInfo/vmem (string): "8388608MB"
vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01"
vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.40.01"
vrayInfo/w (string): "0"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
GlareMask (half)
LensEffectsSource.B (half)
LensEffectsSource.G (half)
LensEffectsSource.R (half)
R (half)
VRayBumpNormals.X (half)
VRayBumpNormals.Y (half)
VRayBumpNormals.Z (half)
VRayDenoiser.B (half)
VRayDenoiser.G (half)
VRayDenoiser.R (half)
VRayLighting.B (half)
VRayLighting.G (half)
VRayLighting.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
VRayRefraction.B (half)
VRay

Dva protipóly, třetí skrytý v útrobách

Celé plovoucí lázně pracují s myšlenkou bipolárního uspořádání. Bazén na jedné straně díky svému odhmotnění zapadá spíše do říše řek a kontrastně působící plovoucí zázemí souvisí s vysokou nábřežní zdí nebo historickým vzhledem tradičních pražských říčních lázní. Napětí stupňuje třetí prvek skrytý v podpalubním interiéru. Konstrukční systém ocelových žeber, jenž je základem nejen vltavských lodí. Prolnutím těchto tří prvků vzniká nezaměnitelná atmosféra. Architektura díky tomu vzájemně dramaticky působí při minimalistickém a funkčním uspořádání vedle sebe umístěných plovoucích objektů, jejichž výrazové prvky jsou zároveň konstrukční a funkční.
 
Lázně jsou spojovány s Rašínovým nábřežím. Návrh rozvíjí koncept schváleného architektonického řešení náplavky a umísťuje lázně do pozice na konci celé náplavky do části mezi rampu za železničním mostem a masiv vyšehradské skály zakončující tuto část nábřeží.

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 35
cameraFNumber (float): 3
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 1000
cameraFocalLength (float): 14.3954
cameraFov (float): 101.116
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 28160.5
cameraTransform (m44f): [{-0.535829, 0.842796, -0.0508216, 9570.63}, {0.844326, 0.534857, -0.0322526, -1320.55}, {1.86265e-009, -0.0601919, -0.998187, -24.8398}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 3599, 3599]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3599, 3599]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
vrayInfo/camera (string): "KAMERA HLAVNI"
vrayInfo/computername (string): "a02"
vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:14,Family:6,Stepping:4,Cache:0"
vrayInfo/date (string): "4.12.2017"
vrayInfo/filename (string): "Janda_bazen_06.max"
vrayInfo/frame (string): "00000"
vrayInfo/h (string): "0"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/numPasses (string): "0"
vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00"
vrayInfo/os (string): "Win7"
vrayInfo/primitives (string): "0"
vrayInfo/ram (string): "98272MB"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h  0m  0.0s"
vrayInfo/time (string): "22:59:59"
vrayInfo/vmem (string): "8388608MB"
vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01"
vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.40.01"
vrayInfo/w (string): "0"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
GlareMask (half)
LensEffectsSource.B (half)
LensEffectsSource.G (half)
LensEffectsSource.R (half)
R (half)
VRayBumpNormals.X (half)
VRayBumpNormals.Y (half)
VRayBumpNormals.Z (half)
VRayDenoiser.B (half)
VRayDenoiser.G (half)
VRayDenoiser.R (half)
VRayLighting.B (half)
VRayLighting.G (half)
VRayLighting.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
VRayRefraction.B (half)
VRayRef
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 35
cameraFNumber (float): 7.9992
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 1000
cameraFocalLength (float): 20.5649
cameraFov (float): 80.789
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 28160.7
cameraTransform (m44f): [{0.513543, -0.851575, 0.105327, 2893.54}, {-0.858064, -0.509659, 0.0630374, -2213.29}, {-1.21072e-008, -0.12275, -0.992438, -60.9063}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 3599, 3599]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3599, 3599]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
vrayInfo/camera (string): "KAMERA HLAVNI"
vrayInfo/computername (string): "a00"
vrayInfo/cpu (string): "AMD/Model:1"
vrayInfo/date (string): "12/4/2017"
vrayInfo/filename (string): "Janda_bazen_07a View01.max"
vrayInfo/frame (string): "00000"
vrayInfo/h (string): "0"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/numPasses (string): "0"
vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00"
vrayInfo/os (string): "Win10"
vrayInfo/primitives (string): "0"
vrayInfo/ram (string): "130960MB"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h  0m  0.0s"
vrayInfo/time (string): "11:59:23 PM"
vrayInfo/vmem (string): "134217728MB"
vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01"
vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.40.01"
vrayInfo/w (string): "0"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
GlareMask (half)
LensEffectsSource.B (half)
LensEffectsSource.G (half)
LensEffectsSource.R (half)
R (half)
VRayBumpNormals.X (half)
VRayBumpNormals.Y (half)
VRayBumpNormals.Z (half)
VRayDenoiser.B (half)
VRayDenoiser.G (half)
VRayDenoiser.R (half)
VRayLighting.B (half)
VRayLighting.G (half)
VRayLighting.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
VRayRefraction.B (half)
VRayRefraction.G (hal

Autor: Šimon Švirák
Architekt: Petr Janda / Brainwork