Revitalizace Husova parku

V místech sadů Husitské revoluce v Čakovicích se dříve nacházela náves s rybníkem. V období první republiky byl rybník vysušen a prostor byl přeměněn na park. Během dobových stavebních úprav byly strženy i domy, které původní rybník lemovaly. Pozůstatky střešních štítů těchto domů byly patrné až do rekonstrukce mezi lety 2019-2020. Autorem revitalizace Husova parku je krajinářský ateliér Land05. S K U L L studio bylo přizváno k řešení obvodové zdi na jižní hranici parku. Výsledkem je sochařsko-architektonický monument – cihlový reliéf – pojmenovaný s nadsázkou Supersoučasný prvek.
 
Hlavní myšlenkou realizace je téma transformace. Obrysy původní návsi jsou ponechány s obrysy sedlových střech vepsaných do zbytků obvodových zdí. Motiv těchto příčných linií, kreseb času, je základem pro podobu reliéfu, který vystupuje z cihlové vazby. Na rozdíl od tradičního stavebního materiálu je stěna potažena nanotechnologickou vrstvou, která díky své funkci fotokatalýzy čistí okolní vzduch. Povrch stěny je nanesen oxidem titaničitým, který spolu s UV zářením dokáže na ploše 1 m² eliminovat až několik kilogramů škodlivin ročně. Unikátní technologii vyvinuli čeští vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. V bezprostřední blízkosti je cihlová pohledová zeď doplněna vodotryskem navrženým studiem XTOPIX, jehož tmavý povrch připomíná dno rybníka, který se zde dříve nacházel.

 

Architekt: SKULL
Foto: BoysPlayNice
Zdroj: LINKA