Přeměna transformační stanice na útulné ubytování!

Trafajda. Elektrizující zážitek z dílny RFF.