nebe pod stromy

Ukázka Česka jako místa lidské tvořivosti a ochrany přírody

Pavilon na EXPO 2025 podle Mjölk

Pavilon Nebe pod stromy představuje Českou republiku jako místo, které lidé opečovávají. Je to země plná kreativity a talentu, která poskytuje obyvatelům zázemí pro rozvinutí jejich schopností. Češi jsou schopni chránit cenné dědictví nejen pro sebe, ale i pro budoucí generace. Pavilon přirovnává Česko ke společné krajině, kterou tvoří miliony opečovávaných zahrádek, nad nimiž se klene jediné nebe. Ukazuje historii, současnost i environmentální vizi Česka jako místa lidské tvořivosti a péče o společný prostor. 

Koncepce pavilonu vychází z představy zahrady v oblacích. Architektura, vnitřní uspořádání a dramaturgická koncepce umožňují, aby se návštěvníci fyzicky i duchovně protnuli s hlavní myšlenkou expozice. Expozice kombinuje historické materiály a přístroje představující snahu porozumět přírodním jevům a technologické a environmentální vize v tématu péče a udržitelnosti krajiny. 

Architektonické řešení pavilonu je založeno na představě mraku, který se vznáší nad návštěvníky a provází je potůček napájený srážkami. Pavilon umožňuje návštěvníkům pohled na nebe tvořené projekcí, přičemž v přízemí je veřejný prostor s krytým atriem. Druhé patro je zasvěcené českému umění v širších souvislostech a obsahuje práce českých designérů, sklářů, architektů a zvukové instalace a hudební skladby. 

Pavilon České republiky na EXPO 2025 je skvělým příkladem toho, jak může architektura a výtvarné umění spojit historii, kulturu a vizi udržitelné budoucnosti v jednom projektu. 

Autor: Šimon Švirák
Architekt: Mjölk
Zdroj: Linka