V Neratovicích bude nový kostel se zelení

Věřící v Neratovicích jako jedni z mála v České republice nemají svůj kostel. To by se ale mělo brzy změnit. Farnost v Neratovicích si svůj vlastní kostel zaslouží. K církvi se na území farnosti hlásí odhadem kolem 3000 lidí. Na pravidelné nedělní bohoslužby do kostelíků v přilehlých obcích jich pravidelně chodí více než dvě stovky a často musí stát venku,‘‘ říká farář Peter Kováč, který již několikátým rokem stavbu prosazuje.  Náklady na nové duchovní centrum, které je zároveň architektonickým skvostem, se pohybují kolem 90 milionů. Na jednu třetinu by se měli složit dárci, pro niž farnost uspořádala sbírku.

Návrh kostela dostal do rukou známý architekt Zdeněk Fránek, jenž stojí za moderními kostely v Černošicích nebo v Litomyšli. Kostel bude tvořen dvěma soustřednými klenbami představujícími návrat ke kořenům církevních staveb. V železobetonových dutých věžích jsou zavěšeny zvony. V místech mezi klenbami vznikl prostor pro učebny, klubovny a toalety. Bezbariérová stezka mezi oběma plášti, jež se vine kolem hlavní místnosti liturgického prostoru, stoupá podobně, jako stoupá po spirále lidský život a symbolizuje spojení země a nebe.

Stavba se zvoničkou vysokou 22 metrů bude stát na vlastním pozemku církve naproti kapličce svatého Vojtěcha. Kostel bude zároveň komunitním centrem, kde se budou scházet nejen farníci, své místo tu najde i nízkoprahové centrum, jež možné využít i například jako koncertní, výstavní či přednáškový prostor. Kostel obklopí velký park s jezírkem a dětským hřištěm, na jehož návrhu se budou podílet i studenti mělnické střední zahradnické školy. Církevní stavba dostojí i současným ekologickým trendům šetrného stavebnictví, jehož je Zdeněk Fránek propagátorem. Na kostel i faru umístil zelenou střechu, která by měla být zavlažována z retenční nádrže zachycující dešťovou střechu. 

Autor: Šimon Švirák
Architekt: Zdeněk Fránek
kostelneratovice.cz