Veľká homoľa

Na vrcholu Veľká homoľa v pohoří Malé Karpaty se nachází stejnojmenná rozhledna. Na návrhu 20 metrů vysoké stavby se podílel Milan Růžeka a značnou měrou při realizaci pomohli skauti. Projekt byl dokončen v roce 2001, avšak po 16 letech provozu musela být z důvodu nevyhovujícího technického stavu uzavřena.

Nová rozhledna realizovaná ateliérem 2021 architekti nahrazuje starou rozhlednu, která byla odstraněna na konci roku 2017. Nově navržená stavba se od původního návrhu liší jenom minimálně, bylo dbáno i na stejné materiály.

 

Architekt: 2021 architekti
Foto: Alexander Pravda