Výukové centrum VŠPJ v Jihlavě

Jihlava o vysokou školu historicky dlouhodobě usilovala, ke kulturnímu rozvoji města studenti neodmyslitelně patří. Budova nového výukového centra a auly Vysoké školy polytechnické Jihlava pozici školy významně posílila. Zbouráním pět metrů vysoké zdi bývalé věznice se otevřel prostor pro pozitivní výhledy. Budova se ve všech směrech podílí na znovunalezení Jihlavy po kulturní, společenské i politické stránce.

Nevýhoda - nebo že by ne?

Rekonstrukce křídla areálu a nová posluchárna VŠPJ je moderní koncept rozvíjejícího se vzdělávacího centra v severovýchodním cípu pozemku, dříve užívaném jako hospodářský dvůr. Místo nové stavby je nekompromisně symetrické a výrazně trojúhelníkové, tedy pro výstavbu zdánlivě nevýhodné. Autoři ze studia Qarta architektura však dokázali přeměnit nevýhodu ve výhodu. Využitím tvarů a propojení na stávající blok dosáhli souvislého prostoru pro konstrukci.

Propojení minimalistického industriálna a původní stavby

Aula je největším prostorem s kongresovým charakterem, důležitým místem pro konání společenských a kulturních událostí ve městě. Aktuálně plní také funkci zastupitelské síně. Nová moderní posluchárna nebude sloužit pouze k výuce, stane se také kulturním a společenským centrem, jedinečným prostorem k pořádání odborných konferencí, kongresů a dalších významných akcí v Jihlavě i na Vysočině. Uvnitř převýšené haly je amfiteátrové sezení pro 333 studentů. Aréna má díky strmosti tribun výbornou viditelnost stejně jako čistou akustiku.

V kontrastu k posluchárně je rekonstrukce části původního historického pentagonu, dříve soudu s věznicí. Přísnost, pevný řád, strnulost i tíživá atmosféra byly na začátku akce jasně patrny. Cílem bylo pestré, inspirativní i nekonformní prostředí se zachováním historické stopy.

Autor: Šimon Švirák
Architekt: Qarta
Foto: BoysPlayNice
Zdroj: LINKA