Základní škola v Psárech

Cílem konceptu areálu školy Amos v Psárech, který v architektonické soutěži navrhl pražský ateliér SOA, bylo vytvořit místo s vlastní identitou, jež nebude v konfliktu se stávající zástavbou. Velký důraz je kladen na propojení funkcí komunitního centra do běžného školního provozu tak, aby se tyto funkce vzájemně negativně neovlivňovaly. 

Fungování školy

Výuková část je založena na principu dílčích funkčních jednotek pro 130 žáků. Ty vytvářejí v rámci velké školy menší přehledné celky, se kterými se žáci mohou snadno identifikovat. Škola v roce 2019 uvítala své první uživatele – žáky, pedagogický sbor a širokou veřejnost. Disponuje malou a velkou tělocvičnou, jídelnou, venkovním hřištěm a knihovnou. Celý objekt je energeticky pasivní a na střeše je instalován systém sběru dešťové vody, která je využívána na splachování toalet. Celkové náklady překročily 400 milionů korun.

Dřevo a bílá všude!

Interiér je jednoduchý, hraje si s barvami a působí nadčasově. Jednoduchost a nápaditost řešením je jedním z největších plusů interiéru. Obsahuje mnoho dřevěných prvků se základní bílou barvou, která je doplněna modrou, červenou, zelenou a žlutou. Dřevo je použito jako konstrukční materiál nad vstupním vestibulem a jídelnou, na obkladech stěn, parapetech i fasádě a dodává škole hřejivou a domácí atmosféru podpořenou orientačním systémem založeném na principu dětské kresby. Ani osvětlení si nesnaží utrhnout kus pozornosti, naopak je nevýrazné a nenarušuje interiér.

Autor: Šimon Švirák
Architekt: SOA
Foto: BoysPlayNice
Zdroj: LINKA