Zvedací lávka

Zvedací lávka přes řeku Klenici v Mladé Boleslavi je unikátní spojnicí pěších a cyklistických stezek ve městě. Nachází se Lávka je tvořena dvěma konstrukcemi. Samotnou lávkou a nad ní dřevěným rámem ve tvaru jehlanu. Čtyři borovicové sloupy jehlanu drží konstrukci, díky které může být lávka pomocí pákového kladkostroje zvednuta.

Aby šlo v případě hrozby velké vody lávku ručně zvednout, byla konstruována z co nejlehčích materiálů a nejvýhodnější kostry. Takzvaný „Howe vazník“ je velmi oblíbený od dob, kdy se po světě začala šířit železnice. Lávka byla navržena Hutí architektury a dokončena byla v roce 2017.

 

architekt: Huť architektury
zdroj: Huť architektury