Boží muka

V roce 2020 byla dokončena Boží muka v Hořenicích v západních Čechách. Projekt vypracovali 3+1 architekti.

KŘÍŽ ZTRACEN
OBSAH VYPRÁZDNĚN

ZŮSTÁVÁ OBRYS

ZATÍM PEVNÝ
TEDY NADĚJE

JAK TO DOPADNE
SE VŠAK UVIDÍ

 

architekt: 3+1 architekti