Jarmila Filgasová
Valašské Příkazy 52
756 12 Horní Lideč
IČO: 11863862
Zapsána v živnostenském rejstříku
Neplátce DPH
ČÚ: 6334868309/0800
Jarmila Filgasová
administrativa
Ondřej Filgas
projektový manažer
Šimon Švirák
obchod a redakce