Keltský hřbitov

Zdeněk Sendler v roce 2016 dokončil v Dolních Břežanech unikátní dílo. V rámci jednoho projektu vybudoval nejen hřbitov, ale také veřejnou zeleň s parkovou úpravou o rozloze 4 hektary.

Hřbitov je zakomponovaný do krajiny a tvoří její přirozenou součást. Kruhový tvar vymezený kamennými zdmi také symbolizuje keltský kříž, s nímž je obec spojená díky keltskému oppidu Závist. V parku a na hřbitově bylo vysázeno na dva a půl tisíce stromů, které mají v následujících dekádách navodit správnou atmosféru.

 

Architekt: Zdeněk Sendler
Foto: Aleš Jungmann