Otevřít v Google mapách

 

 

Kalvárska Cyklolávka

Lávka přes řeku Nitru se nachází poblíž Technickej fakulty Slovenskej polnohospodárskej univerzity a spojuje stávající pěší a cyklistické komunikace. Aby z obou nábřeží byl zachován volný výhled na historický střed města, je vzepětí oblouku co možná nejmenší. Cílem bylo navrhnout konstrukci, která otvírá prostor a vyzývá k přejití. Konstrukce díky zavěšení na skloněné oblouky získala moderní, dynamický vzhled.

Technologie výstavby byla navržena tak, aby stavba minimálně ovlivnila život v přilehlém okolí, a aby nezasahovala do koryta řeky. Lávka je lehká a transparentní, současně je bezpečná a její pohyb od zatížení chodců anebo větrem nevyvolává nepříjemné pocity. Ve dne i v noci tvoří lávka bílou stuhu spojující oba břehy; v noci citlivě osvětluje pěší a cyklistické trasy. Realizace lávky prokázala, že konstrukce tvořená jedním z nejstarších nosných prvků – obloukem může být nejen krásná, ale i moderní, progresivní a hospodárná.

 

Architekt: Jiří Stráský, Hustý a partneři
Foto: Matúš Nedecký, Michal Vénos