Pivovary, kde nezaujme jen pivo

Designové pivovary postupně dobývají svět. V jedné budově se pivo vaří a zároveň čepuje. To v kombinaci s designovým pojetím přináší nečekaný požitek.

Hostivar H2 – Pivovar s pekárnou a restaurací

Pivovar se nachází na okraji pražské rezidenční oblasti a nabízí výhled na přilehlé golfové hřiště. Přímo navazuje na železniční stanici Praha – Horní Měcholupy. Pivovar Hostivar H2 je mladším bratrem Pivovaru Hostivar 1, od něhož se nachází asi kilometr daleko.

Fasáda pivovaru je obložena dřevem, v patře jej střídá černý trapézový plech. V ústředních částech je fasáda prosklená, nabízí průhled do restaurace nebo varny pivovarnické části. V přízemí je větší část provozu pivovaru, která se prolíná s restaurací a gastro provozem. Do galerie v patře vede návštěvníky ocelové točité schodiště. V patře Hostivaru H2 se nachází provoz průmyslové pekárny, administrativní zázemí a zázemí pivovarnického provozu. Restaurace přímo navazuje na vyhřívanou terasu, v níž v létě slouží hostům malý výčep. Terasa je místy prosklená, přičemž v některých místech je možnost prostor oddělit od exteriéru igelitovou roletou. Restaurace je dvoupatrová. V přízemní části na první pohled zaujme bar obložený stříbrným trapézovým plechem.

Minipivovar Most

Minipivovar se nachází na okraji Mostu v severozápadních Čechách. Stavba s minimalistickým rázem je postavena na obdélníkovém půdorysu v ulici Pod Koňským vrchem. Složitost města i relativně komplikovaný pozemek vedly k jednoduchému řešení finálního tvaru. Fasáda objektu je cihelná s poutavými skleněnými plochami na obou koncích. Na jednom konci budova otvírá průhled do interiéru restaurace a na druhém konci stavby je umožňuje pohled do technologického zázemí, varny piva. Mezi těmito průhledy je fasáda vyplněna režným cihelným zdivem. Kontakt s okolím i tvář pivovaru doplňuje logo v podobě písmene M, které je nejen základním označením piva, ale i fasády celého objektu. Logo, stejně jako celá stavba, je jednoduché, čisté a na fasádě je provedeno z černého ocelového plechu.

Interiér pivovaru je také navržen velmi jednoduše. Stěny jsou vesměs ponechány v surovém, vyzděném stavu, přetřené pouze bílou výmalbou. V některých místech jako v sociálním a kuchyňském zázemí, cihlu doplňuje keramický obklad. Hlavní veřejný prostor objektu – restaurace – je kombinací zdiva z cihel, dřevěného nábytku s kovovými detaily, ocelových prvků a betonové broušené podlahy. Uprostřed místnosti jsou dva hlavní pulty, jeden výčepní a druhý barový. Nedaleké chmelnice symbolizuje chmel, který se v letních měsících popíná na drátěné konstrukci u venkovní terasy restaurace.

Pivovar SPOJOVNA

Pivovar SPOJOVNA leží na pomezí tří pražských čtvrtí – Chodova, Kunratic a Šeberova. Místo, kde se pivovar nachází je specifické svojí skladbou obyvatelstva. Navzájem se zde střetávají tři rozdílné světy: studentský, v podobě vysokoškolských kolejí, business v nedalekém office parku a běžný život obyvatel sídliště. Tyto světy se setkávají právě v novém pivovaru. Obědy pro kravaťáky a večery pro študáky a fešáky. A právě odtud pochází název pivovaru – SPOJOVNA.

Pivovar se specializuje na svrchně kvašená piva, SPOJOVNA díky tomu doplňuje portfolio pivovarů HOSTIVAR, HOSTIVAR II a TRAUTENBERK v Krkonoších, které jsme již zmiňovali. Mezi stavbami je vytvořena paralela, založená především na použití podobných principů v různém provedení. Fasáda tvoří 3D rastr ze smrkových latí, mořených černou barvou. Okna jsou ze smrkového dřeva. Pevná kostra je otevřena pouze v důležitých místech – ve varně pivovaru a v restauraci, která je na jihu velkou prosklenou plochou propojena přes zastřešenou terasu se zahradou.

Na interiér je použita kombinace několika materiálů: smrková prkna na podlaze, stropě a jedné ze stěn, šedé cihly otočené dutinkami do interiéru a na nejviditelnějších místech byla použita betonová stěrka. Výrazným prvkem interiéru je betonový výčep s průhledem do kuchyně a shluky skleněných koulí, které vizuálně určují důležitá místa v restauraci.

Autor: Šimon Švirák
Architekt: ADR
Foto: BoysPlayNice
Zdroj: LINKA