Otevřít v Google mapách

 

 

Procházka nad lomem

Součástí Procházky nad lomem jsou tři krychle schované na okraji pískovcové stěny a  vyhlídková lávka tyčící se nad lomem. Vyhlídka na bývalém lomu se nachází v CHKO Beskydy ve východní části obci Horní Bečva. Kopec je vklíněn do hlavního údolí Bečvy v blízkosti rekreační vodní nádrže, nad níž se zalesněný vrcholek tyčí. Vrcholek kopce byl dříve nedostupný, nyní se k němu lze dostat po třech vyhlídkových stezkách. Hlavní vyhlídka je přímo v nejvyšším bodě a umožňuje výhled přes stěnu pískovcového lomu do okolní krajiny, luk a strání. Tři subtilní prázdné krychle jsou jemně umístěné do stávajícího terénu mezi balvany. Terén nemají narušit. Jsou jen jakýmsi architekturou vymezeným volným prostorem, který má vybízet k zastavení a spočinutí uprostřed lesa.

Zadáním bylo zpřístupnit vrcholové časti kopce pro pěší. Síť nových pěších tras propojující hlavní místa výhledu, které přirozeně pracují se stávajícím terénem vytvářejí novou okružní síť, jež se napojuje na blízkou komunikaci a přilehlé parkoviště před kamenolomem. Procházka nad lomem jemně rozvíjí a doplňuje stávající kvality místa. Pro vybudování zpevněných a nezpevněných stezek a opěrných zídek byl použit jako hlavní stavební materiál kámen a šotolina přímo z lomu. Stezky jsou doplněny mobiliářem z dubového dřeva.

 

Architekt: Henkai, ZAHRADA-PARK-KRAJINA s.r.o.
Foto: BoysPlayNice
Zdroj: LINKA