Sídlo firmy Lasvit

Zadáním klienta bylo vytvořit sídlo firmy, která navazuje na sklářskou tradici a spojuje sklo a světlo současným jazykem. Její artefakty jsou umístěny po celém světě a patří mezi špičku v oboru.Domy byly historicky sklářskými dílnami, byla zde hospodářská zvířata a bydlelo se v nich. Koncem dvacátého století zde dokonce byla sklářská škola a byly prohlášeny kulturními památkami.

Návrh obnovy areálu firmy Lasvit míří k výhledu jeho sjednocení do harmonické kompozice celého bloku. Dva stávající památkově chráněné domy byly doplněny o dva nové. Tvar domů je abstrahován do jednoduché formy obdélného půdorysu zastřešeného valbovou střechou. Dvůr obklopený původními stavbami i soudobou architekturou se stává chráněnou „rajskou“ zahradou pro odpočinek i práci. Ze strany obrácené od náměstí vznikl průchod pro veřejnost. Sídlo firmy Lasvit

 

prohlídka budovy (50 Kč)
rezervujte zde: julie.horackova@lasvit.com

architekt: OV-A
foto: BoysPlayNice, Tomáš Souček