Ski bar – Skimu

Ski bar se nachází na jižním svahu Lesního Hřebene v blízkosti značené turistické trasy v obci Horní Malá Úpa. Objekt je orientován v podélné ose severojižním směrem a umožňuje tak výhled na sjezdovky a údolí Malé Úpy. Díky umístění v terénu je možný přístup do suterénu budovy v jižní části, kde se nachází zázemí a technologie sjezdovky.
 
V horním patře se nachází bar pro cca 80 návštěvníků, který je přímo propojen s venkovní krytou terasou. Jižní a západní fasáda jsou maximálně prosklené, což umožňuje přímý kontakt s venkovním prostředím a výhled do okolí. Šikmá střecha je tvořena krytinou z oxidovaného měděného plechu a volně přechází do šikmé stěny východní fasády. V interiéru je použito především patinované dřevo, černě natřený plech a pohledový beton.

 

Architekt: ADR
Foto: Iveta Kopicová