Otevřít v Google mapách

 

 

Zahrady se hřbitovem

V pražské části Suchdol vznikl nový hřbitov s tradičními, ale i moderními formami pohřbívání. Návrh hřbitova se odvíjí od stávajících kvalit území – korun vzrostlých stromů, horizonty polního lánu, ohradní zdi, kaple sv. Václava a stezky s alejí pokračující k výhledu z Kozích hřbetů.

Stávající krajině je ponechán prostor pro přirozený vývoj v čase. U vstupu vznikla novostavba zázemí správce hřbitova s veřejným WC a parkováním. Kaple sv. Václava je otevřena všem příchozím jako úkryt před okolním světem a lesní porost za kaplí je vyhrazen pro alternativní způsoby pohřbívání a rozptyl na loučce. Horizontalita, destigmatizace hřbitovního místa, zrušení klasické hřbitovní zdi, průhledy, plynulé napojení areálu hřbitova do volné krajiny – to jsou hlavní témata nově vzniklého veřejného prostoru.

 

Architekt: OBJEKTOR
Foto: PKučera Photography