Zvedací lávka

Zvedací lávka přes řeku Klenici v Mladé Boleslavi je unikátní spojnicí pěších a cyklistických stezek ve městě. Je tvořena dvěma konstrukcemi. Samotnou lávkou a nad ní dřevěným rámem ve tvaru jehlanu. V případě hrozby vysoké vody lze lávku ručně zvednout, proto byla konstruována z co nejlehčích materiálů.

Lávka byla navržena Hutí architektury a dokončena byla v roce 2017.

 

Architekt: Huť architektury
Zdroj: Huť architektury