Zvonička na Horečkách

V Beskydech v Horečkách vznikla podle dlouholeté tradice nová Zvonička na Horečkách. Doprovázela ji idea o odhodlání v místních lidech, kteří nenechali dopustit ničení a kulturní devastací svého okolí.

O návrh zvoničky se zasloužil Kamil Mrva ve spolupráci s Martinem Rosou. Pokusil se vdechnout tomuto místu přirozený vzhled, který nenarušuje strukturu krajiny. Projekt byl dokončen v roce 2010. Samotná stavba se skládá ze dvou částí. První část tvoří zvonice, která je usazená na trojnožkách. Tu doplňuje ještě nepravidelný objekt připomínající chalupu se sedlovou střechou.

 

Architekt: Kamil Mrva architects
Foto: Toast studio